התמחויות המשרד


כללי

המשרד מתמחה במתן שרותי יעוץ בנושא ביטוח בין היתר כדוגמת המפורטים להלן:

 1. ניתוח צרכי הביטוח של הלקוח לרבות מדיניות ניהול סיכונים. 
 2. בדיקת מערך פוליסות קיים.
 3. מתן ייעוץ,  ניסוח וליווי עריכת  מכרזים למערך הביטוחים של הלקוח. 
 4. ליווי שוטף על בסיס יום יומי של הלקוח בכל הנושאים שיש להם נגיעה ו/או התייחסות לביטוח.
 5. מתן חוות דעת בנושאי ביטוח שונים.
 6. מתן יעוץ בהגשת תביעות ביטוח מול המבטחים לרבות בתחום ביטוח הרכוש, ביטוח החבויות וסיוע בניהול מו"מ עם המבטחים בהתאם לצורך.
 7. סיוע, יעוץ ומתן חוות דעת בקשר עם תביעות משפטיות, פשרות וכו'.
 8. הרצאות והדרכות בכל הקשור לנושאי ביטוח שונים.
 9. ניסוח סעיפי אחריות וביטוח ואישורי ביטוח בחוזים/מכרזים והתקשרויות אחרות  מול ספקים ונותני שירותים מתוך מטרה לייצר הגנה נאותה ללקוח.
 10. בדיקה של סעיפי ואישורי ביטוח בהסכמים ובמסמכים  על מנת לוודא שהאינטרסים של הלקוח יקבלו ביטוי הולם.
 11. בדיקות וניתוחים כלכליים.
 12. סיוע בכל כל נושא המצריך מעורבות ביטוחית בתחומי הביטוח השונים של האוניברסיטה.

בדיקת חשיפה לסיכונים

מטרת ניהול הסיכונים היא לוודא שהנזק הפוטנציאלי / עוצמת הפגיעה כתוצאה מאירועים בלתי צפויים יצטמצם ויקטן ויאפשר התאוששות והמשך פעילות תקין... קרא עוד >>


בדיקת מערך פוליסות קיים

מטרת הבדיקה לוודא שהלקוח אינו חשוף לסיכונים העלולים לערער את יציבותו הכספית ותדמיתו... קרא עוד >>


הכנת מכרזי ביטוח לרבות מכרזים ביטוח בינלאומיים

למשרד ניסיון רב שנים בנושאי ביטוח ובדיני מכרזים.נסיון זה  כולל ידע בחקיקה ובפסיקה בנושאים אלה, נסיון בעבודה עם מגוון גופים...  קרא עוד >>


הרצאות והדרכות

המשרד מציע מגוון הרצאות והדרכות בנושאי ביטוח, בהתאמה אישית, על פי צרכי המזמין... קרא עוד >>


טיפול בתביעות ביטוח

הידע והמומחיות בביטוח, ההיכרות עם החוקים והתקנות בנושאי ביטוח ועם תנאי פוליסות מורכבות, וכן, הנסיון הרב  - מאפשרים לנו ללוות את הלקוח בטיפול מקצועי... קרא עוד >>


יעוץ שוטף בכל נושאי הביטוח

ייעוץ שוטף ללקוח בכל הנושאים הקשורים לביטוח בהתנהלות היום יומית... קרא עוד >>


בדיקות וניתוחים כלכליים

הניסיון העשיר, המקצועיות, הידע והמומחיות בשוק הביטוח המקומי והעולמי מאפשר לנו לבצע ניתוחים כלכליים והשוואות של תוכניות ביטוח... קרא עוד >>