בדיקת חשיפה לסיכונים


<<חזרה להתמחויות המשרד

מטרת ניהול הסיכונים היא לוודא שהנזק הפוטנציאלי / עוצמת הפגיעה כתוצאה מאירועים בלתי צפויים יצטמצם ויקטן ויאפשר התאוששות והמשך פעילות תקין.

שלבים בתהליך:

  • בחינה מעמיקה  של פעילויות והתנהלות הלקוח (תאגיד / ארגון / עמותה / רשות / חברה וכו').
  • זיהוי הסיכונים: סיכונים תפעוליים, סיכונים פיננסיים, סיכונים לחיי אדם, סיכוני רכוש וכו'.
  • הערכת עוצמת הפגיעה ו/או הנזק בהתקיים הסיכון.
  • גיבוש דרכי התמודדות עם הסיכונים, בין היתר על ידי העברת הסיכון לצד שלישי:

-    בניית תוכנית ביטוח רחבה ומקיפה. 
-    הגדרת סעיפי אחריות וביטוח במכרזים והתקשרויות עם ספקים, קבלנים ונותני שירותים.
-    מיקור חוץ.