בדיקת מערך פוליסות קיים


<<חזרה להתמחויות המשרד

מטרת הבדיקה לוודא שהלקוח אינו חשוף לסיכונים העלולים לערער את יציבותו הכספית ותדמיתו. 

הבדיקה של מערך הביטוחים הקיים הינה יסודית, מקיפה וקפדנית. תפקידה לוודא שקיים מענה הולם ואיכותי לצרכי הלקוח - מענה הולם הן מבחינת תנאי הכיסוי והן מבחינת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות. 

בדיקה איכותית מובילה לשיפור תנאי הביטוח, התאמת הכיסוי לצרכי הלקוח ולעיתים לחיסכון בפרמיה.