הכנת מכרזי ביטוח לרבות מכרזים ביטוח בינלאומיים


<<חזרה להתמחויות המשרד

למשרד ניסיון רב שנים בנושאי ביטוח ובדיני מכרזים.נסיון זה  כולל ידע בחקיקה ובפסיקה בנושאים אלה, נסיון בעבודה עם מגוון גופים, (כגון חברות, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות) ובנוסף,  העובדה שכל היועצים הם עורכי דין, מתבטא בניסוח וכתיבת מכרזי ביטוח מלאים (כולל תנאים כלליים, דרישות סף, חלקים משפטיים). 

תוכניות הביטוח נכתבות במיוחד עבור כל אחד מהלקוחות בהתייחס לאופי הפעילות, החשיפה לסיכונים, היקפי הפעילות והצרכים המיוחדים של כל לקוח ולקוח.

שלבים בתהליך:

  • היכרות עם צרכי הלקוח, לימוד וניתוח הסיכונים.
  • כתיבת מכרז הביטוח כולל תנאי סף, תנאים כלליים, תנאים משפטיים ונספחים.
  • ליווי המכרז משלב הפרסום, הכנת תשובות לשאלות הבהרה. 
  • בדיקה מעמיקה וניתוח ההצעות שהתקבלו למכרז.
  • כתיבת מסמך מסכםכולל חוות דעת, סיכון והמלצות. 
  • השתתפות בדיונים עם הגורמים הרלוונטיים אצל הלקוח.