יעוץ שוטף בכל נושאי הביטוח


<<חזרה להתמחויות המשרד

ייעוץ שוטף ללקוח בכל הנושאים הקשורים לביטוח בהתנהלות היום יומית:

  • ניסוח סעיפי אחריות וביטוח בהתקשרויות של הלקוח לרבות הכנת נספחי הביטוח.
  • יעוץ בשאלות ביטוח ואחריות לרבות הצעות לתיקון (במקרה הצורך) בהתקשרויות שהלקוח נדרש לחתום עליהן (מכרזים וחוזים של מזמינים) כולל ניהול דיאלוג עם נציגי הצד השני עד לניסוח נוסח מוסכם של סעיפים. 
  • סיוע בקביעה וניסוח של נוהלי עבודה, מעקב ודיווח בתחום הביטוח וניהול הסיכונים.
  • ייעוץ וליווי מקצועי בהתנהלות מול חברות ביטוח, סוכני ביטוח וגורמי ביטוח אחרים.
  • עדכון שוטף על שינויים מהותיים בענף הביטוח שעשויים להשליך על תיק הביטוח ומתן המלצות מתאימות.
  • ייעוץ בטיפול בתביעות רכוש.
  • יעוץ בטיפול בתביעות של צדי ג' כנגד הלקוח.
  • ייעוץ וייצוג הלקוח מול חברות הביטוח השונות, ככל שיידרש, לרבות פגישות להסדרת תביעות שהלקוח מעורב בהן.


הייעוץ ניתן אל מול גורמים שנקבעים על ידי הלקוח (מחלקות משפטיות, חשבים, מנהלי מחלקות וכו).