בדיקות וניתוחים כלכליים


<<חזרה להתמחויות המשרד

הניסיון העשיר, המקצועיות, הידע והמומחיות בשוק הביטוח המקומי והעולמי מאפשר לנו לבצע ניתוחים כלכליים והשוואות של תוכניות ביטוח. 

אנו מבצעים  השוואה בין הצעות ביטוח שמקבל הלקוח,כגון; תשלומי פרמיות בהשוואה  לדו"ח ניסיון התביעות, גובה ההשתתפויות העצמיות בפוליסות השונות בהשוואה לניתוח התביעות ועוד.