ביטוחים אלמנטריים


<<חזרה להתמחות בסוגי ביטוח

למשרד ניסיון של למעלה מארבעים שנה ביעוץ מקצועי לכל ענפי הביטוח.

ביטוח מפני סיכוני אובדן ו/או נזק לרכוש: 

  • ביטוח "אש מורחב".
  • ביטוח רכוש "כל הסיכונים".
  • ביטוח "כל הסיכונים" כספים.
  • ביטוח נאמנות עובדים.
  • ביטוח "כל הסיכונים" ציוד אלקטרוני.
  • ביטוח עבודות קבלניות.

כיסוי ביטוחי לאחריות המבוטח מפני אובדן ו/או נזק לגוף/רכוש:

  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
  • ביטוח חבות מעבידים.
  • ביטוח אחריות מקצועית.
  • ביטוח אחריות מוצר.